Aproximadament un mes abans de la data de l’examen oficial d’una oposició, celebrem un simulacre d’examen. Us citem a tots els que volgueu participar-hi a un lloc i hora concrets i fem un simulacre d’examen psicotècnic i un de teòric.

I li donem un caire docent ja que quan acabeu de fer l’examen teòric, el corregim tots junts: vosaltres i el nostre equip de professors.