El 2019 hem iniciat un projecte engrescador, ambiciós i complex que ens ha portat a la maduresa com a centre formatiu: formar futurs comandaments del Cos de Bombers de la Generalitat. Som pioners en aquest camp!

Aquesta formació la fem sota demanda específica a grups molt reduïts i tancats (màxim sis alumnes). Treballem amb metodologia específica ABP i treball grupal.

Formem futurs caporals i futurs sergents.