Malgrat alguns anys hem fet cursos específics per preparar la prova de coneixements de l’oposició a Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, des de fa uns anys configurem aquesta formació com un complement al curs de preparació de l’oposició a Bombers de la Generalitat.

Per què? Molt senzill. Perquè el temari d’ambdues convocatòries es comú en la major part i perquè en els darrers anys han estat simultànies en el temps. Així que hem ofert als nostres alumnes dels cursos de preparació de Bombers de la Generalitat un curs annex amb la part específica i diferencial de l’oposició a Bombers de Barcelona. Així els nostres alumnes podien presentar-se a ambdues convocatòries amb seguretat.

Si en un futur les dues convocatòries deixen d’anar de la ma pel que fa a la simultaneïtat temporal, no dubteu que farem l’esforç per oferir-vos el millor projecte formatiu per assolir l’èxit en la prova de coneixements de l’oposició a Bombers de l’Ajuntament de Barcelona.