Hola, el meu nom és Verònica i soc llicenciada en Psicologia, màster en Psicologia Clínica i de la Salut, Practitioner en PNL i postgrau en Teràpia Breu i Estratègica. També sóc formadora on-line a PrisMa (Educació Emocional, Alteracions greus de la conducta,…) i combino aquesta feina amb intervencions psicopedagògiques en edat escolar a centres privats. Cofundadora d’El Far, Escola en família, un espai d’orientació, suport i assessorament psicopedagògic al Baix Empordà.

Des del 2010 formo part de l’equip de CursBombers en l’àrea de la preparació i perfeccionament Psicotècnic. En l’actualitat, em dedico específicament a la preparació de l’entrevista, essent la responsable d’aquesta àrea a CursBombers. M’entusiasme l’experiència de poder-vos guiar i assessorar en els punts forts i febles d’aquesta prova per poder-la afrontar amb seguretat i èxit.

Per qualsevol dubte o aclariment, no quedis sense preguntar!